Veelgestelde vragen en antwoorden

   
 
 

Als u begint met navigeren door deze website, dan zult u snel tot de ontdekking komen dat u bijna geen advies nodig heeft. Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Mocht u echter toch behoefte hebben aan persoonlijk advies dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met de assurantie-adviseurs van Poliscontact.nl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kan ik er vanuit gaan dat mijn persoonlijke gegevens niet misbruikt worden?

De persoonlijke gegevens die u invoert bij Intrasurance zijn en blijven altijd uw gegevens. Intrasurance gebruikt ze alleen voor het afsluiten van uw verzekeringen. Uw gegevens zullen dan ook nooit worden doorgegeven aan derden. Uiteraard onderschrijft Intrasurance alle wettelijke bepalingen en voorschriften op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en privacy zoals die staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Intrasurance is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV) en onderwerpt zich aan de richtlijnen en uitspraken van dit onafhankelijk klachteninstituut.

Is het wel veilig om een verzekering af te sluiten via internet?

Intrasurance biedt u een veilige en betrouwbare gebruikersomgeving. Om dit te realiseren kunt u standaard gebruik maken van Secure Sockets Layer (SSL), een technische standaard die u in staat stelt om op veilige wijze uw gegevens over het Internet te verzenden. Secure Sockets Layer zorgt ervoor dat de communicatie tussen uw computer en het systeem van Intrasurance wordt versleuteld. Hierdoor zijn andere partijen niet in staat om uw gegevens te onderscheppen en te lezen; zelfs niet door systeembeheerders binnen een intranet omgeving. Op deze wijze is uw privacy gewaarborgd.

Hoe kan ik een inbraak melden als ik niet bij mijn computer kan?

Een inbraak kunt u overal melden waar een PC staat. Bijvoorbeeld bij de buren of in een internetcafé. Dit om uw schademelding direct te kunnen doen met een directe follow-up (binnen 24 uur). U kunt de melding als u dat wenst ook schriftelijk aan ons kantoor doen. Eén ding kunt u niet en dat is ons bellen. Intrasurance is er voor de doe-het-zelver in verzekeringsland en heeft daarop ook de premiestelling afgestemd. Voor werkelijke paniek en hoogste urgentie, bijvoorbeeld in geval van een grote brand, is er het alarmnummer dat u 24 uur per dag, 7 dagen per week kunt bellen voor directe hulp.


Moet ik e-mail hebben om een verzekering af te sluiten?

Ja, al onze communicatie gaat via onze site of e-mail verkeer. Officieel benodigde documenten (zoals bijvoorbeeld "de groene kaart") sturen wij per post naar u op.


Wat gebeurt er als ik van gedachten verander?

U kunt per direct opzeggen. Wij storten de restitutie van uw premie direct terug op uw rekening.


Kan ik voor mijn verzekeringen verschillende ingangsdata kiezen?

Ja, u kunt gerust nu een verzekering afsluiten en voor een andere verzekering een latere ingangsdatum kiezen.

Hoe kan ik aanpassingen doorvoeren?
Aanpassen kunt u doorvoeren in uw eigen dossier (uw dossier). Wij willen u attenderen op het feit dat deze aanpassingen consequenties kunnen hebben op uw premie.

Hoe ontdek ik de voordelen van Intrasurance

U kunt de voordelen van Intrasurance ontdekken door premie online te berekenen door op de knop "Bereken uw premie" te klikken.


Ik wil een berekening bewaren, hoe doe ik dat?

U kunt uw berekeningen eenvoudig opslaan door op de knop "opslaan" te klikken. Deze knop staat onderaan elke berekening. Nadat u een gebruikersnaam en wachtwoord heeft geregistreerd kunt u deze berekeningen 2 dagen lang opnieuw oproepen.

De verschuldigde premiebedragen worden door middel van een automatische incassoprocedure door Intrasurance van uw bank of girorekening afgeschreven. Bent u het onverhoopt met een afschrijving of het bedrag niet eens, dan kunt u middels een eenvoudige mededeling aan uw bank of giro het betreffende afgeschreven bedrag direct op uw rekening laten terugstorten. U blijft dus te allen tijde volledig baas over uw rekening en saldo.

Waarom moet ik mijn bank/girogegevens invullen?

Uw bank- of gironummer is nodig voor het betalingsverkeer tussen u en Intrasurance.

Hoe meld ik mijn schade?

Het is van belang dat u een schade zo snel mogelijk meldt. Intrasurance neemt uw schade binnen 24 uur in behandeling. Dat gebeurt nadat u uw schade aanmeldt via het schadeformulier dat u op onze site in uw persoonlijk dossier bij de betreffende verzekering aantreft. Als de gemelde schade binnen de dekking van uw verzekering valt, zal na schadevaststelling door onafhankelijke schade-experts, het schadebedrag binnen 24 uur aan u worden overgemaakt. Snel, correct, probleemloos en prettig.


Waar moet ik mijn schade laten repareren?

U bent vrij in het kiezen van een bedrijf dat uw schade kan herstellen.

Geeft Poliscontact.nl ook persoonlijk advies?

Ja, u kunt met uw adviseur bellen tijdens kantooruren op nummer 026 3709 043 of per e-mail via info@poliscontact.nl

Ik wil een afdruk maken, hoe doe ik dat?

U kunt van berekeningen en andere schermen op een eenvoudige wijze een print maken. Ga met uw aanwijzer in het gebied staan dat u wilt afdrukken. Druk op de rechtermuisknop. Kies daar voor 'afdrukken'. Dat is alles! Maar nog eenvoudiger is het om uw berekening op te slaan met de knop "opslaan". Bovendien vindt u bij veel schermen de knop 'printvriendelijke versie'.
 
 
 

 

Woonhuisverzekering. Wat is het eigen risico? Zijn er maximale verzekerde bedragen, bijv voor computers?

Bij de woonhuisverzekering is er uitsluitend een eigen risico voor schade door storm van € 225,00 per gebeurtenis. Computers zijn roerende zaken en behoren derhalve niet onder de woonhuisverzekering. Privé roerende zaken zoals bijv. computers vallen onder de huishoudelijke inboedel en zijn ook onder die verzekering onder te brengen. Audio/visuele apparatuur kent een standaard maximum van € 5.000,00. De eventuele meerwaarde kunt u bijverzekeren. De overige maxima en condities vindt u op de site van Intrasurance.

Hoe bereken ik de herbouwwaarde van mijn woonhuis?

De herbouwwaarde is het bedrag dat U nodig heeft om uw huis opnieuw te bouwen wanneer het totaal verloren is gegaan, in de zelfde staat en kwaliteit waarin het was voor de ramp. Als herbouwwaarde kunt u, indien u reeds verzekerd bent en de te verzekeren herbouwwaarde bij het aangaan van die verzekering correct is vastgesteld, het verzekerde bedrag van uw huidige polis nemen. Bij een nieuw gekocht huis wordt de koopprijs van het huis, verminderd met de waarde van de grond, en vermeerderd met 10%, als herbouwwaarde genomen en aangezien de verzekerde bedragen van uw woonhuisverzekering elk jaar worden aangepast aan de index van de bouwprijzen blijft de verzekerde herbouwwaarde door de tijd correct, mits u kosten van eventuele aan- en verbouwingen bij de lopende verzekerde bedragen bijverzekert.

Welke verzamelingen vallen bij de inboedelverzekering onder de rubriek 'Bijzondere verzamelingen'?

Daaronder worden begrepen munt-, postzegel-, kristal- of zilverwerkverzamelingen. Muziekinstrumenten vallen onder de rubriek 'Huisraad'.
 
 
 

 

Wat gebeurt er wanneer ik meer kilometers rij dan opgegeven?

Wij raden aan om dit zo snel mogelijk via onze site aan ons te melden (uw dossier). Wanneer u meer kilometers rijdt dan opgegeven kunt u in een andere categorie komen en dit kan gevolgen hebben voor de premie. Het niet opgeven van het juiste aantal kilometers kan ook een gevolg hebben voor de afhandeling bij eventuele schade.

Ik ben zelfstandige (zonder personeel). De auto is van de zaak. Kan ik mijn auto tegen cataloguswaarde exclusief BTW verzekeren?

Inderdaad kunt u uw auto ex BTW verzekeren. Dat is doet u door het ex BTW bedrag (Catalogus waarde, incl. accessoires) in te vullen en aan te geven dat u ex BTW verzekerd. Bij de afhandeling van een onverhoopte cascoschade blijkt vanzelf dat uw recht hebt op BTW teruggaaf en krijgt u hier als automatisch gevolg van de cascoschade exclusief BTW vergoed.


Hoe werkt de Bonus/Malus tabel?

Dit is de premiekorting die u met de schadevrije jaren heeft opgebouwd. Bij de beëindiging van de huidige polis ontvangt u een officiële verklaring van uw huidige verzekeraar, de zogenaamde royementsverklaring. Deze verklaring is slechts één jaar geldig. Op deze verklaring staan uw schadevrije jaren vermeld. Intrasurance neemt deze schadevrije jaren over. Op basis van de royementsverklaring zullen wij de bonus/malus-trede en - korting controleren en zonodig opnieuw vaststellen. U dient deze verklaring daarom aan ons toe te sturen (Postbus 315, 5300 AH ZALTBOMMEL) omdat dit een voorwaarde is voor acceptatie.


Waar is de premie van afhankelijk?

De premie is afhankelijk van een aantal factoren die verschillen per verzekeringssoort. Bijv. Personenautoverzekering. De WA premie is gerelateerd aan het gewicht van de auto. De casco premie daarentegen is weer gerelateerd aan de oorspronkelijke cataloguswaarde.


Hoe bereken ik de dagwaarde van mijn auto?

De dagwaarde is de nieuwwaarde minus een bedrag in verband met waardevermindering door gebruiksduur en gereden kilometers, oftewel het bedrag wat nodig is om een gelijkwaardige auto te kunnen aanschaffen. De dagwaarde kunt u opvragen bij uw dealer, of nakijken op een autosite, bijvoorbeeld bij autototaal.nl .


Ik ga privé rijden en heb geen bonus/malus verklaring vanuit een leaseverleden. Ik rij echter wel al een groot aantal jaren schadevrij. Hoe werkt dit als ik een verzekering wil afsluiten?

Een schriftelijke verklaring van de leasemaatschappij hoeveel jaren u daar schadevrij hebt gereden voldoet ook. Zonder een dergelijke verklaring of een officiële bonus/malus verklaring is er helaas geen mogelijkheid tot het overnemen van korting wegens schadevrij rijden.


Ik heb mijn auto verkocht wat moet ik nu doen?

U kunt als u dat wilt de verkochte/ingeruilde auto per omruildatum op uw bij Intrasurance lopende verzekering vervangen door uw nieuwe auto. Ook kunt u dan de verzekerde condities aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.


Welke verzekering heb ik nodig als ik in een auto van iemand anders een ongeluk veroorzaak of schade toebreng aan de auto van die ander?

De verzekering die de schadesoorten die u noemt dekt is de volledige casco dekking. Daarmee wordt de schade die u toebrengt aan de door u geleende auto vergoed. Houdt u er wel rekening mee dat als de schade oorzaak door uw toedoen (schuld) is ontstaan, er een terugval in bonus/maluskorting en dus een stijging van de toekomstige jaarpremie uit deze claim ontstaat. N.B. U kunt in dit geval géén beroep doen op uw Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering!


Wat is het eigen risico bij een autoverzekering?

Het eigen risico bij een autoverzekering is bij (beperkt) casco schaden € 125,- /per schade en bij WA schaden is er geen eigen risico.


Moet ik bij het maken van een berekening mijn brandstof soort niet invullen?

Intrasurance vraagt bij het afsluiten van de verzekering wel om de brandstofsoort (wat u zult bemerken als u besluit om uw auto bij ons te verzekeren of u zich alvast aanmeldt voor onze overstapservice om in de toekomst van onze verzekering gebruik te gaan maken), maar gebruikt dat item niet als premie-factor. De brandstofsoort wordt wel gebruikt als risicofactor en bepaalt derhalve de acceptatie al dan niet door Intrasurance van de aangeboden auto in combinatie met andere factoren (geografische -, sociale - en gebruiksfactoren).


Welke regels gelden er voor een tweede auto met betrekking tot bijvoorbeeld premie betaling, bonus/malus regelingen.

Uw tweede auto wordt, mits niet door één van uw kinderen bestuurd maar door uzelf of uw partner, gelijkelijk ingeschaald voor de bonus/maluskorting als uw eerste gezinsauto. Als het een auto betreft voor één van uw kinderen, dan wordt de standaard acceptatieprocedure gevolgd op basis van de gegevens van uw kind.


   
 
 

Als u begint met navigeren door deze website, dan zult u snel tot de ontdekking komen dat u bijna geen advies nodig heeft. Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Mocht u echter toch behoefte hebben aan persoonlijk advies dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met de assurantie-adviseurs van Poliscontact.nl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kan ik er vanuit gaan dat mijn persoonlijke gegevens niet misbruikt worden?

De persoonlijke gegevens die u invoert bij Intrasurance zijn en blijven altijd uw gegevens. Intrasurance gebruikt ze alleen voor het afsluiten van uw verzekeringen. Uw gegevens zullen dan ook nooit worden doorgegeven aan derden. Uiteraard onderschrijft Intrasurance alle wettelijke bepalingen en voorschriften op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en privacy zoals die staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Intrasurance is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV) en onderwerpt zich aan de richtlijnen en uitspraken van dit onafhankelijk klachteninstituut.

Is het wel veilig om een verzekering af te sluiten via internet?

Intrasurance biedt u een veilige en betrouwbare gebruikersomgeving. Om dit te realiseren kunt u standaard gebruik maken van Secure Sockets Layer (SSL), een technische standaard die u in staat stelt om op veilige wijze uw gegevens over het Internet te verzenden. Secure Sockets Layer zorgt ervoor dat de communicatie tussen uw computer en het systeem van Intrasurance wordt versleuteld. Hierdoor zijn andere partijen niet in staat om uw gegevens te onderscheppen en te lezen; zelfs niet door systeembeheerders binnen een intranet omgeving. Op deze wijze is uw privacy gewaarborgd.

Hoe kan ik een inbraak melden als ik niet bij mijn computer kan?

Een inbraak kunt u overal melden waar een PC staat. Bijvoorbeeld bij de buren of in een internetcafé. Dit om uw schademelding direct te kunnen doen met een directe follow-up (binnen 24 uur). U kunt de melding als u dat wenst ook schriftelijk aan ons kantoor doen. Eén ding kunt u niet en dat is ons bellen. Intrasurance is er voor de doe-het-zelver in verzekeringsland en heeft daarop ook de premiestelling afgestemd. Voor werkelijke paniek en hoogste urgentie, bijvoorbeeld in geval van een grote brand, is er het alarmnummer dat u 24 uur per dag, 7 dagen per week kunt bellen voor directe hulp.


Moet ik e-mail hebben om een verzekering af te sluiten?

Ja, al onze communicatie gaat via onze site of e-mail verkeer. Officieel benodigde documenten (zoals bijvoorbeeld "de groene kaart") sturen wij per post naar u op.


Wat gebeurt er als ik van gedachten verander?

U kunt per direct opzeggen. Wij storten de restitutie van uw premie direct terug op uw rekening.


Kan ik voor mijn verzekeringen verschillende ingangsdata kiezen?

Ja, u kunt gerust nu een verzekering afsluiten en voor een andere verzekering een latere ingangsdatum kiezen.

Hoe kan ik aanpassingen doorvoeren?
Aanpassen kunt u doorvoeren in uw eigen dossier (uw dossier). Wij willen u attenderen op het feit dat deze aanpassingen consequenties kunnen hebben op uw premie.

Hoe ontdek ik de voordelen van Intrasurance

U kunt de voordelen van Intrasurance ontdekken door premie online te berekenen door op de knop "Bereken uw premie" te klikken.


Ik wil een berekening bewaren, hoe doe ik dat?

U kunt uw berekeningen eenvoudig opslaan door op de knop "opslaan" te klikken. Deze knop staat onderaan elke berekening. Nadat u een gebruikersnaam en wachtwoord heeft geregistreerd kunt u deze berekeningen 2 dagen lang opnieuw oproepen.

De verschuldigde premiebedragen worden door middel van een automatische incassoprocedure door Intrasurance van uw bank of girorekening afgeschreven. Bent u het onverhoopt met een afschrijving of het bedrag niet eens, dan kunt u middels een eenvoudige mededeling aan uw bank of giro het betreffende afgeschreven bedrag direct op uw rekening laten terugstorten. U blijft dus te allen tijde volledig baas over uw rekening en saldo.

Waarom moet ik mijn bank/girogegevens invullen?

Uw bank- of gironummer is nodig voor het betalingsverkeer tussen u en Intrasurance.

Hoe meld ik mijn schade?

Het is van belang dat u een schade zo snel mogelijk meldt. Intrasurance neemt uw schade binnen 24 uur in behandeling. Dat gebeurt nadat u uw schade aanmeldt via het schadeformulier dat u op onze site in uw persoonlijk dossier bij de betreffende verzekering aantreft. Als de gemelde schade binnen de dekking van uw verzekering valt, zal na schadevaststelling door onafhankelijke schade-experts, het schadebedrag binnen 24 uur aan u worden overgemaakt. Snel, correct, probleemloos en prettig.


Waar moet ik mijn schade laten repareren?

U bent vrij in het kiezen van een bedrijf dat uw schade kan herstellen.

Geeft Poliscontact.nl ook persoonlijk advies?

Ja, u kunt met uw adviseur bellen tijdens kantooruren op nummer 026 3709 043 of per e-mail via info@poliscontact.nl

Ik wil een afdruk maken, hoe doe ik dat?

U kunt van berekeningen en andere schermen op een eenvoudige wijze een print maken. Ga met uw aanwijzer in het gebied staan dat u wilt afdrukken. Druk op de rechtermuisknop. Kies daar voor 'afdrukken'. Dat is alles! Maar nog eenvoudiger is het om uw berekening op te slaan met de knop "opslaan". Bovendien vindt u bij veel schermen de knop 'printvriendelijke versie'.
 
 
 

 

Woonhuisverzekering. Wat is het eigen risico? Zijn er maximale verzekerde bedragen, bijv voor computers?

Bij de woonhuisverzekering is er uitsluitend een eigen risico voor schade door storm van € 225,00 per gebeurtenis. Computers zijn roerende zaken en behoren derhalve niet onder de woonhuisverzekering. Privé roerende zaken zoals bijv. computers vallen onder de huishoudelijke inboedel en zijn ook onder die verzekering onder te brengen. Audio/visuele apparatuur kent een standaard maximum van € 5.000,00. De eventuele meerwaarde kunt u bijverzekeren. De overige maxima en condities vindt u op de site van Intrasurance.

Hoe bereken ik de herbouwwaarde van mijn woonhuis?

De herbouwwaarde is het bedrag dat U nodig heeft om uw huis opnieuw te bouwen wanneer het totaal verloren is gegaan, in de zelfde staat en kwaliteit waarin het was voor de ramp. Als herbouwwaarde kunt u, indien u reeds verzekerd bent en de te verzekeren herbouwwaarde bij het aangaan van die verzekering correct is vastgesteld, het verzekerde bedrag van uw huidige polis nemen. Bij een nieuw gekocht huis wordt de koopprijs van het huis, verminderd met de waarde van de grond, en vermeerderd met 10%, als herbouwwaarde genomen en aangezien de verzekerde bedragen van uw woonhuisverzekering elk jaar worden aangepast aan de index van de bouwprijzen blijft de verzekerde herbouwwaarde door de tijd correct, mits u kosten van eventuele aan- en verbouwingen bij de lopende verzekerde bedragen bijverzekert.

Welke verzamelingen vallen bij de inboedelverzekering onder de rubriek 'Bijzondere verzamelingen'?

Daaronder worden begrepen munt-, postzegel-, kristal- of zilverwerkverzamelingen. Muziekinstrumenten vallen onder de rubriek 'Huisraad'.
 
 
 

 

Wat gebeurt er wanneer ik meer kilometers rij dan opgegeven?

Wij raden aan om dit zo snel mogelijk via onze site aan ons te melden (uw dossier). Wanneer u meer kilometers rijdt dan opgegeven kunt u in een andere categorie komen en dit kan gevolgen hebben voor de premie. Het niet opgeven van het juiste aantal kilometers kan ook een gevolg hebben voor de afhandeling bij eventuele schade.

Ik ben zelfstandige (zonder personeel). De auto is van de zaak. Kan ik mijn auto tegen cataloguswaarde exclusief BTW verzekeren?

Inderdaad kunt u uw auto ex BTW verzekeren. Dat is doet u door het ex BTW bedrag (Catalogus waarde, incl. accessoires) in te vullen en aan te geven dat u ex BTW verzekerd. Bij de afhandeling van een onverhoopte cascoschade blijkt vanzelf dat uw recht hebt op BTW teruggaaf en krijgt u hier als automatisch gevolg van de cascoschade exclusief BTW vergoed.


Hoe werkt de Bonus/Malus tabel?

Dit is de premiekorting die u met de schadevrije jaren heeft opgebouwd. Bij de beëindiging van de huidige polis ontvangt u een officiële verklaring van uw huidige verzekeraar, de zogenaamde royementsverklaring. Deze verklaring is slechts één jaar geldig. Op deze verklaring staan uw schadevrije jaren vermeld. Intrasurance neemt deze schadevrije jaren over. Op basis van de royementsverklaring zullen wij de bonus/malus-trede en - korting controleren en zonodig opnieuw vaststellen. U dient deze verklaring daarom aan ons toe te sturen (Postbus 315, 5300 AH ZALTBOMMEL) omdat dit een voorwaarde is voor acceptatie.


Waar is de premie van afhankelijk?

De premie is afhankelijk van een aantal factoren die verschillen per verzekeringssoort. Bijv. Personenautoverzekering. De WA premie is gerelateerd aan het gewicht van de auto. De casco premie daarentegen is weer gerelateerd aan de oorspronkelijke cataloguswaarde.


Hoe bereken ik de dagwaarde van mijn auto?

De dagwaarde is de nieuwwaarde minus een bedrag in verband met waardevermindering door gebruiksduur en gereden kilometers, oftewel het bedrag wat nodig is om een gelijkwaardige auto te kunnen aanschaffen. De dagwaarde kunt u opvragen bij uw dealer, of nakijken op een autosite, bijvoorbeeld bij autototaal.nl .


Ik ga privé rijden en heb geen bonus/malus verklaring vanuit een leaseverleden. Ik rij echter wel al een groot aantal jaren schadevrij. Hoe werkt dit als ik een verzekering wil afsluiten?

Een schriftelijke verklaring van de leasemaatschappij hoeveel jaren u daar schadevrij hebt gereden voldoet ook. Zonder een dergelijke verklaring of een officiële bonus/malus verklaring is er helaas geen mogelijkheid tot het overnemen van korting wegens schadevrij rijden.


Ik heb mijn auto verkocht wat moet ik nu doen?

U kunt als u dat wilt de verkochte/ingeruilde auto per omruildatum op uw bij Intrasurance lopende verzekering vervangen door uw nieuwe auto. Ook kunt u dan de verzekerde condities aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.


Welke verzekering heb ik nodig als ik in een auto van iemand anders een ongeluk veroorzaak of schade toebreng aan de auto van die ander?

De verzekering die de schadesoorten die u noemt dekt is de volledige casco dekking. Daarmee wordt de schade die u toebrengt aan de door u geleende auto vergoed. Houdt u er wel rekening mee dat als de schade oorzaak door uw toedoen (schuld) is ontstaan, er een terugval in bonus/maluskorting en dus een stijging van de toekomstige jaarpremie uit deze claim ontstaat. N.B. U kunt in dit geval géén beroep doen op uw Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering!


Wat is het eigen risico bij een autoverzekering?

Het eigen risico bij een autoverzekering is bij (beperkt) casco schaden € 125,- /per schade en bij WA schaden is er geen eigen risico.


Moet ik bij het maken van een berekening mijn brandstof soort niet invullen?

Intrasurance vraagt bij het afsluiten van de verzekering wel om de brandstofsoort (wat u zult bemerken als u besluit om uw auto bij ons te verzekeren of u zich alvast aanmeldt voor onze overstapservice om in de toekomst van onze verzekering gebruik te gaan maken), maar gebruikt dat item niet als premie-factor. De brandstofsoort wordt wel gebruikt als risicofactor en bepaalt derhalve de acceptatie al dan niet door Intrasurance van de aangeboden auto in combinatie met andere factoren (geografische -, sociale - en gebruiksfactoren).


Welke regels gelden er voor een tweede auto met betrekking tot bijvoorbeeld premie betaling, bonus/malus regelingen.

Uw tweede auto wordt, mits niet door één van uw kinderen bestuurd maar door uzelf of uw partner, gelijkelijk ingeschaald voor de bonus/maluskorting als uw eerste gezinsauto. Als het een auto betreft voor één van uw kinderen, dan wordt de standaard acceptatieprocedure gevolgd op basis van de gegevens van uw kind.