MKB verzekeringen

Verzekeringen voor MKB bedrijven

Bereken direct online uw premie en verzeker uw bedrijf of vraag een offerte aan.

Op deze site kunt u uw premie berekenen voor een MKB verzekering.

U kunt aangeven in de berekening voor welk onderdeel van de MKB verzekering u wenst.

Een zelfstandig ondernemer  heeft minder rechten dan een particuliere consument. De wet beschermt de particuliere consument  veel beter dan de ondernemer. U dient zich te realiseren dat u dit zelf moet regelen. De vraag is wat u moet verzekeren.

Poliscontact.nl  biedt u verschillende verzekeringen speciaal voor MKB bedrijven, zoals:

U beheert zelf uw verzekeringen! Met een eigen inlog kunt u iedere dekking bij uw verzekeringen toevoegen, erafhalen of andere verzekeringen afsluiten.

 • Aansprakelijkheid (AVB)
 • Bedrijfsgebouw (zakelijke gebouwen)
 • Inventaris/Goederen
 • Glas
 • (Winkel)geld
 • Bedrijfsschade
 • Computer/Elektronica

U kiest zelf welke dekkingen u wel en niet wilt meeverzekeren. Klik op onderstaande button en
bereken snel en eenvoudig uw premie!

Alle MKB verzekeringen online berekenen en afsluiten.  Als ondernemer zoekt u naar een perfecte prijs/kwaliteit verhouding op het gebied van  zakelijke bedrijfsverzekeringen. Zonder dat het u veel tijd kost kunt u direct alle premies van de bedrijfverzekering berekenen die u nodig heeft. Hulp biedt in geval van schade en advies indien nodig. Beterverzekeren biedt het antwoord op al uw vragen betreffende deze bedrijfspakketverzekering. We zijn gespecialiseerd op het gebied van bestelautoverzekeringen, bedrijfsautoverzekeringen, inventarisverzekeringen, inventarisgoederenverzekeringen, geldverzekeringen, kortom alle zakelijke verzekeringen.

Voor alle ondernemers en bedijven, ook zzp bedrijfspakketverzekeringen.Volkomen onafhankelijk

Poliscontact is een volledig onafhankelijk intermediair/tussenpersoon. Wij hebben uiteraard geen financiële verplichtingen of productieverplichtingen naar welke bank of maatschappij dan ook. Dit houdt automatisch in dat u in alle vrijheid een bedrijfsverzekering wordt aangeboden die wij zowel op premie als op kwaliteit getest hebben. Uitdrukkelijk worden niet alle verzekeringsmaatschappijen aangeboden. Bedrijfspakketverzekeringen zijn een specialiteit die niet alle maatschappijen beheersen.

Wij hebben geconstateerd dat verschillende maatschappijen niet altijd aan onze eisen voldoen, wellicht presteert zo`n maatschappij wel voldoende op een ander vlak. We bieden alle ondernemrs de mogelijkheid een objectieve bedrijfspakkerverzekering berekening te maken van onze selectie van meer dan 55 maatschappijen.

 

Bedenktijd voor schadeverzekeringen

 

Op de aanvraag van een schadeverzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u, nadat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen, de verzekering ongedaan kunt maken. Hierbij geldt het volgende:

1. Uw bedenktijd is 14 kalenderdagen.

2. Uw bedenktijd gaat in 5 dagen na de afgiftedatum op de polis die u van Generali ontvangt.

3. De verzekering heeft een contracttermijn van ten minste één jaar.

4. Als u de verzekering ongedaan maakt (eenzijdig), dan is daarmee de verzekering ongeldig. Dit betekent dat wij eventuele schade die u lijdt gedurende de bedenktijd niet vergoeden.

 

 


​Zorg goed voor je werknemers

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun personeel. Voorziet de werkgever hier niet in, dan is hij vaak aansprakelijk als een werknemer schade lijdt. Aan u, als adviseur, de taak om uw klant hierover goed te informeren.

 

Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap

Bij wet is bepaald dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige gereedschappen. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan is hij aansprakelijk voor de schade die een werknemer van hem hierdoor lijdt. Naast deze zorgplicht moet de werkgever zich als een goed werkgever gedragen. 

Goed werkgeverschap is door de rechtspraak op twee manieren ingevuld:

 

 • Een werkgever moet zorgen voor een ‘behoorlijke verzekering’ zodra zijn werknemers zich voor hun werk in het verkeer begeven.
 • Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor situaties die verband houden met het werk, zoals een bedrijfsuitje. Vanuit goed werkgeverschap is een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert, met risico op schade voor de deelnemende werknemers, binnen redelijke kaders verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk beperken van dit risico. De werkgever kan op grond van goed werkgeverschap aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer dan lijdt, en is daarbij direct aansprakelijk voor de geleden schade 

 • Importkentekens: de Goudse en Generali zijn de afgelopen periode geregeld geconfronteerd met fraude bij geïmporteerde auto’s. Om deze reden accepteren beide maatschappijen dit soort voertuigen niet meer.

Verzekeringsnieuws

De verkoop van verzekeringsmaatschappij en holding  VIVAT aan Anbang Group Holdings Co. Ltd., een volledige dochter van Anbang Insurance Group Co. Ltd. (Anbang), is definitief. VIVAT was sinds enige jaren in handen van de overheid. VIVAT Verzekeringen bestaat uit de merken Zwitserleven, Zelf, Route Mobiel, Reaal, Proteq, Proteq Dier & Zorg en ACTIAM.

VIVAT is onderdeel van Anbang geworden, een toonaangevende Chinese verzekeringsmaatschappij. De toekomst zal uitwijzen wat het beleid van Anbang zal zijn.

 
Failliet door wanbetaling?

25% van de MKB bedrijven gaat failliet door wanbetaling

Het economisch herstel zet zich eindelijk door en dus wilt u als ondernemer waarschijnlijk nu ook stappen zetten. Maar wat als uw afnemer niet op tijd betaalt? Of misschien niet kan betalen? Het aantal faillissementen is nu misschien redelijk stabiel, maar nog steeds bijna twee keer zo hoog als voor de crisis!

Enkele recente krantenkoppen geven de relevantie aan van het risico van wanbetaling:

 • 25% van de MKB bedrijven gaat failliet door wanbetaling.
 • 33% van de balans van een MKB’er bestaat uit onbetaalde rekeningen.
 • 50% van de facturen die meer dan 90 dagen open staat is oninbaar. 
Gezonde financiële toekomst

Wij stellen dat het voor u, als onze klant, in staat bent zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde zakelijke financiële toekomst. Het onze missie u duidelijk te maken welke keuzes u kunt maken om dit te bewerkstelligen.
Wij snappen dat het van belang is duidelijk te hebben welke risico’s u met uw bedrijf loopt en hoe dat het beste kan worden verzekerd. Met eenvoudige, heldere producten en diensten bieden we klanten overzicht en inzicht.
Uiteraard samen met u als adviseur.