Uw Motorscooterverzekering online sluiten

De goedkoopste Motorscooterverzekering online sluiten

De Motorscooter Verzekering van Poliscontact.nl geeft u een zeker gevoel als u de weg op gaat. Uw motorscooter is een van uw mooiste bezittingen en u wilt bij schade goed verzekerd zijn. Bij Poliscontact.nl verzekert u zich standaard voor schade aan anderen. Daarnaast kunt u allerlei schade aan uw eigen voertuig meeverzekeren. Zo bent u er zeker van dat de financiële gevolgen bij schade zijn te overzien. Desgewenst sluit u de No-Blame regeling, waarmee u uw korting behoudt bij schade buiten uw schuld. Hieronder worden de verschillende Motorscooterverzekeringen van Poliscontact toegelicht: WA Motorverzekering, WA Beperkt-Casco Motorverzekering en WA Volledig Casco Motorverzekering toegelicht.

WA Motorscooterverzekering

Een WA Motorscooterverzekering is wettelijk verplichtdoor de Wet Aansprakelijkheids-verzekering Motorrijtuigen (WAM). WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid en deze verzekering dekt dan ook de aansprakelijkheid van de eigenaar en van de bestuurder van de motor voor veroorzaakte schade aan derden. De WA Motorscooterverzekering is een basisverzekering en wordt daarom geadviseerd voor motorscooters ouder dan acht jaar, behalve motorscooters met een speciale waarde zoals een oldtimer. Bij deze verzekering is schade aan derden, veroorzaakt door de eigenaar en/of bestuurder van de auto gedekt.

WA Beperkt-Casco (WA+) Motorscooterverzekering

De tweede vorm van de Motorscooterverzekeringen, naast de WA verzekering, is de uitgebreidere WA Beperkt-Casco Motorscooterverzekering.Een WA Beperkt-Casco Motorscooterverzekering is uitgebreider dan de WA verzekering. De Beperkt-Casco verzekering wordt geadviseerd voor motorscooters van vier jaar oud tot acht jaar oud. Naast de dekking van de WA Motorscooterverzekering wordt ook schade aan de eigen motorscooter in bepaalde situaties gedekt. In de polis worden de schadegebeurtenissen omschreven die gedekt zijn, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, een botsing met loslopende dieren en ruitbreuk. Heeft uw motorscooter schade opgelopen door een gebeurtenis die in de polis is omschreven, dan krijgt u de schadekosten vergoed.

WA Casco (All-risk) Motorscooterverzekering

Van de motorscooterverzekeringen biedt de WA Volledig Casco Motorscooterverzekering de meest uitgebreide dekking. De WA Casco Motorscooterverzekering wordt geadviseerd voor nieuwe motorscooters die jonger zijn dan vier jaar. Omdat een WA Casco verzekering uw motorscooter bijna tegen alle risicofactoren dekt, wordt deze verzekering vaak een All-Risk verzekering genoemd. Naast de dekking van de WA verzekering en de Beperkt-Casco verzekering bent u tevens verzekerd voor schade aan uw motorscooter veroorzaakt door botsing, omslaan, slippen en van de weg raken.

Importkentekens: de Goudse en Generali zijn de afgelopen periode geregeld geconfronteerd met fraude bij geïmporteerde auto’s en motoren. Om deze reden accepteren beide maatschappijen dit soort voertuigen niet meer. In de toekomst zullen meer maatschappijen volgen.